ใช้ Eisenhower’s Matrix ให้ง่ายขึ้น ด้วย 1 คำถามสำคัญ

ถึงแม้ว่า “ไอเซนฮาว เมทริกซ์ (Eisenhower’s Matrix)” จะเป็นหนึ่งในโมเดลที่นิยมนำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย สำหรับใช้บริหารเวลาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยช่วยจัดลำดับความสำคัญของงาน ทำให้รู้ว่าควรที่จะทำงานไหนก่อนหรือหลัง แต่สำหรับผม รู้สึกว่าน่าจะมีอะไร