Uncategorized

Conversion Rate Optimization คืออะไร?

Conversion Rate Optimization หรือเรียกย่อๆ ว่า CRO คือการปรับปรุง Conversion Rate ให้ดีขึ้น ในการทำ CRO ในเว็บไซต์ เป็นการเพิ่มการแปลง คนเข้าเว็บไซต์ ไปเป็น ผู้ทำกระทำบางอย่างให้ เช่น ผู้ซื้อสินค้า, ผู้ลงทะเบียน, ผู้ขอตัวอย่างสินค้า หรือ เป็นแค่ผู้เข้ามาอ่านเนื้อหาตามจำนวนหน้าที่เราต้องการ ตัวอย่าง

Conversion คืออะไร มีประโยชน์สำหรับการตลาดออนไลน์อย่างไร

Conversion คือ “ผลลัพธ์”ที่ได้จากการแปลงจากสิ่งหนึ่งมาสู่อีกสิ่งหนึ่ง โดย Conversion เป็นหนึ่งใน Metrics ที่ใช้ในการวัดผล สำหรับการทำการตลาดออนไลน์ โดย Conversion จะใช้วัดผลลัพธ์สุดท้ายที่เป็นเป้าหมายหลักของการทำการตลาดออนไลน์ เช่น การสั่งซื้อ, การกรอกฟอร์ม, การจอง หรือบางครั้งอาจจะเป็นแค่

Qualitative Data และ Quantitative Data คืออะไร ต่างกันอย่างไร

ข้อมูลที่ได้จาก “การรวบรวมข้อมูล” ไม่ว่าจากการใช้เครื่องมือหรือวิธิการใดๆ สามารถแบ่งออกได้เป็น Qualitative Data และ Quantitative Data โดย Qualitative Data เป็นข้อมูลประเภทบรรยายจากสิ่งที่คนพูด(คำพูดหรือตัวหนังสือ) โดย Quantitative Data เป็นข้อมูลประเภทตัวเลข โดยความแตกต่างแต่เกื้อหนุนกันของประเภทข้อมูล 2 ตัวนี้

Hypothesis คืออะไร ในการทดสอบทางการตลาดออนไลน์

Hypothesis หรือ สมมุติฐาน เป็นส่วนประกอบที่สำคัญในกระบวนการทดสอบเพื่อหาผลลัพธ์ทางการตลาดที่ดีขึ้น ซึ่งจะเป็นตัวขับเคลื่อนให้การทำงานให้เดินไปข้างหน้า ถึงแม้ผลการทดสอบนั้นจะไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่คาดหวัง โดยถ้าเราสามารถสร้างความเป็นไปได้ในการสร้าง Hypothesis ได้มากเท่าไหร่ ความเป็นไปได้ ที่จะได้รับผลลัพธ์

ทำประกันให้กับการตัดสินใจทางธุรกิจด้วย Experimentation

สำหรับเจ้าของธุรกิจแล้ว เมื่อลงทุนลงแรงทำธุรกิจก็คาดหวังที่จะได้เห็นกำไรที่เติบโตขึ้นในทุกๆ ปี แต่การทำธุรกิจไม่เหมือนกับการเล่นหวย ที่สามารถลงเงินทีเดียวแล้วสามารรู้ผลได้ในเวลาไม่นานแต่การทำธุรกิจจะต้องผ่านการตัดสินใจการดำเนินงานบางอย่างอยู่ตลอดเวลา และการมีผลกำไรในตอนท้าย

ความแตกต่างระหว่าง KPI กับ Metric

KPI และ Metric มีความแตกต่างกันในการใช้งาน ถึงแม้ในหลายๆ ครั้งจะถูกเรียกเหมือนกันว่า “ตัววัดผล” ก็ตาม ซึ่งถ้าไม่เข้าใจความแตกต่างของ KPI กับ Metric ก็อาจจะทำให้เกิดการสื่อสารที่ผิดพลาด และส่งผลให้การทำ Digital Marketing ผิดวัตถุประสงค์ หรือ ไม่ได้รับผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้

การตั้งเป้าหมายการทำ Digital Marketing ด้วย SMART

เพื่อให้ผลลัพธ์จากการทำ Digital Marketing เกิดขึ้นจริงและมีประสิทธิภาพสูงสุด ตามหลักประสาทวิทยาแล้ว การตั้งเป้าหมายนั้นจะต้อง”ไม่ยากและไม่ง่ายเกินไป” ซึ่งจะทำให้เกิดความท้าทายในระดับที่พอดี ไม่เครียดจนเกินไปและไม่น่าเบื่อจนเกินไป และการตั้งเป้าหมายนั้นจะต้อง”มีกรอบเวลา” เพื่อให้สมองเกิดสมาธิ

KPI คืออะไร ใช้อย่างไร เพื่ออะไร

KPI คือ ระบบการวัดผลการปฎิบัติงานรูปแบบหนึ่ง ที่ใช้วัดความสำเร็จของการปฎิบัติงานขององค์กรหรือบริษัท ไล่ลงไปตั้งแต่ หน่วยงาน แผนก จนไปถึงรายบุคคล และถ้าว่ากันตามความหมายตามตัวอักษรของ KPI ที่ย่อมาจาก Key Performance Indicators ก็น่าจะแปลเป็นไทยได้ว่า “ตัวชี้วัดผลการทำงานหลัก” ซึ่งก็หมายความว่า การตั้งตัวชี้วัดนี้จะต้องตั้งเฉพาะงานหลัก

การวัดผลคืออะไร มาทำความเข้าใจพื้นฐานกัน

การวัดผลคือ การให้ค่าในเชิงปริมาณต่อสิ่งใดๆ ก็ตาม ทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ ตัวอย่างเช่น การวัดขนาดทีวีสี(จับต้องได้), การวัดความพึงพอใจลูกค้า(จับต้องไม่ได้) โดยประโยชน์ของการวัดผลก็จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ นำตัวเลขที่ได้จากการวัดผล ไป”เปรียบเทียบ”กับตัวเลขเป้าหมายที่เราต้องการ

ตั้งชื่อให้แบรนด์, สินค้า, บริการ ยังให้ประหยัดงบการตลาด

การมีชื่อแบรนด์ ชื่อสินค้าหรือบริการ ที่ดูเก๋ไม่เหมือนใคร น่าจะเป็นสิ่งแรกของเจ้าของธุรกิจ ที่ต้องการจะตั้งชื่อให้กับสินค้า บริการหรือแบรนด์ของตัวเอง ซึ่งก็น่าจะเห็นตัวอย่างมาจากชื่อแบรนด์ใหญ่ๆ อย่าง Nike, Apple, Amazon, Ikea และนี่เองอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเสียงบประมาณการตลาด(มหาศาล) ที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในอนาคต

Scroll to Top