การตั้งเป้าหมายการทำ Digital Marketing ด้วย SMART

ก่อนที่จะเริ่มวางแผนการทำ Digital Marketing สิ่งที่จะต้องทำก่อนก็คือ การตั้งเป้าหมายของการทำ Digital Marketing เพื่อเป็นหลักยึดในการทำงานให้กับตัวเราเองและทีมงานว่าเราจะมุ่งหน้าไปที่ไหนและทำอย่างไร

และเพื่อให้ผลลัพธ์จากการทำ Digital Marketing เกิดขึ้นจริงและมีประสิทธิภาพสูงสุด ตามหลักประสาทวิทยาแล้ว การตั้งเป้าหมายนั้นจะต้อง”ไม่ยากและไม่ง่ายเกินไป” ซึ่งจะทำให้เกิดความท้าทายในระดับที่พอดี ไม่เครียดจนเกินไปและไม่น่าเบื่อจนเกินไป และการตั้งเป้าหมายนั้นจะต้อง”มีกรอบเวลา” เพื่อให้สมองเกิดสมาธิ แล้วการทำงานก็จะเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

โดย การตั้งเป้าหมายแบบ SMART ก็เป็นเฟรมเวิร์คในการตั้งเป้าหมายที่ครอบคลุมหลักการที่ผมได้พูดถึงไป ซึ่งผมก็จะนำเฟรมเวิร์ค SMART มาลองใช้ตั้งเป้าหมายสำหรับการทำ Digital Marketing ครับ

แต่ก่อนอื่น ผมขอทวนหลักการของ SMART คร่าวๆ ทราบกันอีกครั้ง

  • S (Specific) : มีความชัดเจน ว่าจะทำอะไร ที่ไหน
  • M (Measurable) : วัดผลได้ โดยสามารถระบุเป็นตัวเลข โดยจะระบุเป็น จำนวน, อัตราส่วน ก็ได้
  • A (Achievable) : สามารถทำให้สำเร็จได้ ไม่ยากเกินไป
  • R (Relevance) : สิ่งที่ทำเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวเรา ทีม หัวหน้า และองค์กร
  • T (Time-Bound) : มีกรอบเวลา

ในส่วนของ M ในการตั้งเป้าหมายการทำ Digital Marketing จะ “Metric หรือ หน่วยวัด” เข้าไปในการระบุเป้าหมายด้วย ซึ่งจะทำให้เห็นภาพได้ง่ายขึ้นว่า เป้าหมายนี้จะส่งผลให้กับ KPI ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของงานอย่างไร (กดที่ลิ้งค์เพื่ออ่านเนื้อหา >> KPI คืออะไร <<)

ทีนี้มาดูตัวอย่างการตั้งเป้าหมายการทำ Digital Marketing ด้วยเฟรมเวิร์ค SMART กัน

  • เพิ่ม รายได้ต่อผู้เข้าเว็บไซต์ X% ภายใน 3 เดือนข้างหน้า
  • เพิ่ม จำนวนคนเข้าเว็บไซต์ที่ไม่ซ้ำกันโดยเฉลี่ย 1,000 คนต่อวัน ในเดือนหน้า
  • เพิ่ม ระยะเวลาของคนเข้าเว็บไซต์ เป็น 2 เท่า ในเดือนสิงหาคม

จากตัวอย่างการตั้งเป้าหมายการทำ Digital Marketing ก็น่าจะทำให้รู้สึกว่าไม่ยากเท่าไหร่นะครับ ก็เหลือแค่ทำความคุ้นเคยกับ Metric ต่างๆ ของการทำ Digital Marketing ซึ่งผมก็จะมาพูดถึงในบทความต่อครั้งต่อๆ ไปครับ

อ้างอิง

  • หนังสือ : ศิลปะของการปล่อยของ
  • หนังสือ : Digital Marketing Like a Pro
Share
Scroll to Top