กลยุทธ์ที่มี ใช่กลยุทธ์หรือเปล่า???

“Superior Long-term Performance – การได้รับผลกำไรเหนือคู่แข่งในระยะยาว” ข้อความข้างต้น คือ “นิยามความสำเร็จของกลยุทธ์” ที่ อ.ธนัย ชรินทร์สาร กูรูด้านกลยุทธ์ได้กล่าวไว้จากนิยามความสำเร็จนี้ ทำให้เห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นว่า ผลลัพธ์ที่ได้จากการทำกลยุทธ์ จะต้องส่งผลให้กับธุรกิจในด้านไหนบ้า