Conversion คืออะไร มีประโยชน์สำหรับการตลาดออนไลน์อย่างไร

Conversion คือ “ผลลัพธ์”ที่ได้จากการแปลงจากสิ่งหนึ่งมาสู่อีกสิ่งหนึ่ง โดย Conversion เป็นหนึ่งใน Metrics ที่ใช้ในการวัดผล สำหรับการทำการตลาดออนไลน์ โดย Conversion จะใช้วัดผลลัพธ์สุดท้ายที่เป็นเป้าหมายหลักของการทำการตลาดออนไลน์ เช่น การสั่งซื้อ, การกรอกฟอร์ม, การจอง หรือบางครั้งอาจจะเป็นแค่