ฝึกทักษะการสร้าง “ของมาขาย” ด้วย การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)

ปฎิเสธไม่ได้ว่า ทุกวันนี้การทำธุรกิจต่างๆ จะต้องมีการ “ปรับตัว” อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้สินค้าหรือบริการ ตอบโจทย์ให้กับลูกค้าของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง