Jobs To Be Done คืออะไร? สิ่งที่ต้องรู้ก่อนทำสินค้าออกมาขาย

Jobs to be done หรือเรียกสั้นๆ ว่า Jobs คือ “ปัญหาบางอย่าง” ที่คนอยากจะแก้ไข หรือ “ความต้องการบางอย่าง” ที่คนต้องการได้รับการตอบสนอง โดยพื้นฐานแล้ว คนทุกคนเกิดมาพร้อมกับปัญหา และในหลายๆ ครั้งปัญหาของเราก็เหมือนกับปัญหาคนอื่น แต่ใครจะลงมือแก้ปัญหานั้น ขึ้นอยู่กับว่า ปัญหานั้นถูกมองว่าสำคัญมากน้อยแค่ไหน ถ้ามองว่าสำคัญมาก คนๆ นั้นก็จะเร่งแก้ไขปัญหาทันที