ทำสินค้าให้แม่น เสนอบริการให้เยี่ยม ด้วย Jobs to be done

“ลูกค้าไม่ได้ต้องการสว่าน แต่ลูกค้าต้องการรู” – Theodore Levitt เชื่อว่า หลายคนที่อยู่ในสายงานการตลาด คงจะเคยได้ยินประโยคข้างต้นกันมาบ้างแล้ว ซึ่งก็อธิบายถึง ความต้องการของลูกค้า ว่าจริงๆ ลูกค้าไม่ได้ต้องการสินค้าหรือบริการของเราหรอก