สร้างทีมให้เป็นทีมด้วย”วัฒนธรรมความปลอดภัยทางจิตใจ”

หนึ่งใน”สูตรสำเร็จ”ที่เหล่าองค์กรต่างๆ มักจะหยิบมาใช้ เพื่อให้ได้ทีมงานที่ประสบความสำเร็จสูงสุด นั่นก็คือ “การรวมคนเก่งๆไว้ในทีม” และ Google เองก็เคยคิดแบบนี้เหมือนกัน แน่นอน! ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ต้องสร้างด้วยทีม แต่ความสำเร็จนั้นต้องมาจากทีมที่มีคนเก่งๆหรือเปล่า?