เตรียมข้อมูลการขายเพื่อพิชิตยอดด้วย 6 Why

ในการขาย ช่วงเวลาที่กำลังนำเสนอขายลูกค้าต่อหน้า ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากๆ ที่จะชี้เป็นชี้ตาย ว่านักขายจะได้ยอดขายจากลูกค้าหรือไม่ ด้วยตัวลูกค้าเอง ก็ไม่ได้มีเวลานั่งฟังการนำเสนอของนักขายได้เป็นเวลานาน นั่นก็หมายความว่า ข้อมูลที่นักขายรวบรวมเพื่อจะนำไป