3 หลักคิดพื้นฐานในการลงโฆษณา Google Ads

Google Ads เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มโฆษณาออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพอย่างมาก ทั้งในแง่รูปแบบของโฆษณาที่ครอบคลุมไปยังสื่้อที่คนบนโลกส่วนใหญ่ใช้ ไม่ว่าจะเป็น Google Search, Gmail, YouTube หรือเครือข่ายเว็บไซต์ทั่วโลก รวมไปถึงลูกเล่นต่างๆ ในชุดโฆษณาที่สามารถทำให้นักการตลาดเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ แต่การที่จะประสบความสำเร็จจากการลงโฆษณาใน Google Ads