SSL Services

3 ข้อดีของการติด SSL (HTTPS) ให้กับเว็บไซต์

เดี๋ยวนี้ถ้าเราได้เข้าเว็บไซต์ต่างๆ โดยเฉพาะเว็บไซต์ขนาดใหญ่ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินๆทองๆ เช่นเว็บไซต์ธนาคาร หรือ เว็บไซต์ e-commerce ถ้าสังเกตุที่ชื่อโดเมนของเว็บไซต์ ก็จะเห็น สัญลักษณ์ “แม่กุญแจล็อค” อยู่ข้างหน้าของโดเมน ซึ่งถ้าเราไม่รู้จักมันมาก่อน เราก็คงไม่ได้ให้ความสำคัญกับมันเวลาที่อยู่บนโลกอินเตอร์เน็ต