4 หลักการออกแบบเว็บไซต์ ทำให้ผู้ชมรู้สึกดั่งรักแรกพบ

ขอออกตัวก่อนเลยนะครับว่า หลักการออกแบบเว็บไซต์ ที่ผมจะเอามาแชร์นี้ ไม่ใช่สูตรสำเร็จว่าในเว็บไซต์ควรจะต้องทำอะไรบ้าง หรือมีอะไรบ้าง แต่เป็นแนวคิดสำคัญที่ใช้ตั้งต้น เพื่อที่เราจะได้เลือกเฟ้นวิธีการหรือเครื่องมือที่มีอยู่เป็นร้อยเป็นพัน มาใช้ประโยชน์ได้ง่ายขึ้น