ความแตกต่างระหว่าง KPI กับ Metric

KPI และ Metric มีความแตกต่างกันในการใช้งาน ถึงแม้ในหลายๆ ครั้งจะถูกเรียกเหมือนกันว่า “ตัววัดผล” ก็ตาม ซึ่งถ้าไม่เข้าใจความแตกต่างของ KPI กับ Metric ก็อาจจะทำให้เกิดการสื่อสารที่ผิดพลาด และส่งผลให้การทำ Digital Marketing ผิดวัตถุประสงค์ หรือ ไม่ได้รับผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้

ท้้ง KPI และ Metric มีความต่างกันในระดับการใช้งาน โดย Metric (สำหร้บผม) คือ ประเภทการเก็บข้อมูล ซึ่งมีเยอะมาก เช่น Impression, Engagement, CTR, RPV และอื่นๆ

ในขณะที่ KPI ก็คือ Metric นี่แหละ แต่เป็น Metric ที่ถูกยกระดับให้เป็น “ตัววัดผลการดำเนินงานหลัก หรือ KPI” ซึ่งใช้เป็นตัวประเมินว่าการดำเนินงานนั้นสำเร็จตามที่ต้้งวัตถุประสงค์หรือไม่

ซึ่งจะพูดอีกอย่างก็คือ ทุก KPI คือ Metric แต่ไม่ใช่ทุก Metric จะเป็น KPI ได้ (ตามรูปภาพประกอบด้านล่าง)

ซึ่งถ้าใครอยากจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับ KPI เพิ่มเติม ก็คลิกอ่านเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งค์นี้ครับ >> KPI คืออะไร <<

Share
Scroll to Top