Conversion คืออะไร มีประโยชน์สำหรับการตลาดออนไลน์อย่างไร

Conversion คือ “ผลลัพธ์”ที่ได้จากการแปลงจากสิ่งหนึ่งมาสู่อีกสิ่งหนึ่ง โดย Conversion เป็นหนึ่งใน Metrics ที่ใช้ในการวัดผล สำหรับการทำการตลาดออนไลน์ โดย Conversion จะใช้วัดผลลัพธ์สุดท้ายที่เป็นเป้าหมายหลักของการทำการตลาดออนไลน์ เช่น การสั่งซื้อ, การกรอกฟอร์ม, การจอง หรือบางครั้งอาจจะเป็นแค่ จำนวนหน้าเฉลี่ยในการเข้าเว็บไซต์แต่ละครั้ง และโดยทั่วไปเมื่อพูดถึง Conversion Rate ควบคู่กับ Conversion ด้วย ตัวอย่างเช่น คนเข้าเว็บไซต์ 100 คน มีคนสั่งซื้อสินค้า 20 คน (20 คนคือ Conversion โดย Conversion Rate จะเท่ากับ 20%)

ประโยชน์ของ Conversion

เมื่อมีการวัดผลแล้ว ผลลัพธ์ที่ได้จากการวัดนั้น จะต้องนำไปสู่การปรับปรุงการดำเนินงานที่ขึ้น ซึ่ง Conversion ที่ได้จะทำให้รู้ว่า แนวทางการทำการตลาดออนไลน์นั้นถึงหรือยังไม่ถึงเป้าหมายตั้งเป้าไว้มากน้อยแค่ไหน และการปรับปรุงให้ Conversion ดีขึ้นได้ ก็ต้องอาศัย”กฎของเหตุและผล” และการแตก Conversion ให้เป็น Conversion เล็กๆ จึงเป็นแนวทางในการปรับปรุง Conversion ให้ดีขึ้น

ประเภทของ Conversion

Conversion ถูกแบ่งเป็น 2 ประเภท 1.Macro Conversion ก็คือ Conversion ปลายทางที่เป็นผลลัพธ์สุดท้ายที่คาดหวังจะให้เกิดขึ้นในการทำการตลาดออนไลน์ 2. Micro Conversion คือสิ่งที่เป็นเหตุโดยตรงที่ทำให้เกิด Macro Conversion เกิดขึ้น หรือ สิ่งที่เป็นเหตุ(ที่น่าจะ)ทำให้ Macro Conversion เกิดขึ้น เช่น การใช้เวลาในหน้าสินค้าบนเว็บไซต์, การขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ, การแชร์โพสต์, การลงทะเบียนรับข่าวสาร

การปรับปรุง Conversion ให้ดีขึ้น มักจะมองมุมของ Conversion Rate ซึ่งแนวทางการปรับปรุง Conversion Rate ให้ดีขึ้นจะถูกเรียกว่า Conversion Rate Optimization ครับ

Share
Scroll to Top