Hypothesis คืออะไร ในการทดสอบทางการตลาดออนไลน์

Hypothesis หรือ สมมุติฐาน เป็นส่วนประกอบที่สำคัญในกระบวนการทดสอบเพื่อหาผลลัพธ์ทางการตลาดที่ดีขึ้น ซึ่งจะเป็นตัวขับเคลื่อนให้การทำงานให้เดินไปข้างหน้า ถึงแม้ผลการทดสอบนั้นจะไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่คาดหวัง โดยถ้าเราสามารถสร้างความเป็นไปได้ในการสร้าง Hypothesis ได้มากเท่าไหร่ ความเป็นไปได้ ที่จะได้รับผลลัพธ์ที่เป็นบวกจากทดสอบก็มากขึ้นเท่านั้น รวมไปถึงการสร้าง Hypothesis ที่ดี จะช่วยให้ประหยัดเวลาและเงินในการดำเนินการทดสอบได้อีกด้วย

Hypothesis คืออะไร

Hypothesis คือข้อความที่ระบุถึงสาเหตุและผลกระทบจากการทดสอบ ที่เชื่อว่าจะเกิดขึ้นจริง โดยจะเป็นการอธิบายลักษณะที่ว่า “เมื่อเปลี่ยน X แล้ว Y จะเกิดขึ้น” ถ้าอธิบายให้เข้าใจง่ายขึ้น Hypothesis คือการพยากรณ์ว่าถ้าทำการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง เช่น ในเว็บไซต์ แล้วผลลัพธ์ในด้านบวกที่ต้องการก็จะเกิดขึ้นมา

การสร้าง Hypothesis ที่ดีควรประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

Links to data : สมมุติฐานได้มาจากการสังเกตุข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
Cause & Effect : ระบุว่า “จะเปลี่ยนอะไร” และ “ผลกระทบอะไรจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
Can be measured : สามารถวัดผลได้ โดยระบุได้ว่า “ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะถูกวัดอย่างไร”, “หน่วยวัดอะไรที่จะถูกนำมาใช้และถูกนำมารายงานผล”
Is testable: ต้องสามารถทำการทดลองเพื่อพิสูจน์การทำนายได้

เฟรมเวิร์คการสร้าง Hypothesis

Craig Sullivan ผู้เชี่ยวชาญด้าน Optimization ได้แนะนำเฟรมเวิร์คดังนี้
1.เพราะพวกเราเห็นว่า (ข้อมูลเชิงคุณภาพและปริมาณ)
2.พวกเราจึงคาดหวังว่า (การเปลี่ยนแปลง) จะเป็นสาเหตุให้เกิด (ผลกระทบ)
3.พวกเราคาดหวังที่จะเห็น(การเปลี่ยนแปลงของหน่วยวัด)

ตัวอย่างการสร้าง Hypothesis

โจทย์ – ต้องการเพิ่ม”รายได้”การขายออนไลน์

1.เพราะพวกเราสังเกตุเห็นว่ามีการ Drop-off จำนวนมากในหน้าสินค้าและตะกร้าสินค้า(ข้อมูลเชิงปริมาณ) และผู้ใช้มีความกังวลว่าพวกเขาจะสามารถผ่อนจ่ายค่าสินค้าได้หรือไม่ และสงสัยว่ามีเงื่อนไขการชำระเงินให้หรือไม่(ข้อมูลเชิงคุณภาพ)

2.พวกเราคาดหวังว่าการจัดให้มี”ตารางคำนวณการจ่ายเงิน”(การเปลี่ยนแปลง) จะช่วยเพิ่มรายได้เฉลี่ยต่อหัว(ผลกระทบ)

3.พวกเราคาดหวังที่จะเห็นการคลิกตารางคำนวนและเห็นการเพิ่มขึ้นของ Average Order Value(การเปลี่ยนแปลงของหน่วยวัด)

ย้ำอีกครั้งนะครับ การทดสอบถึงจะไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น แต่มันจะไม่ใช่ความล้มเหลว แต่ความล้มเหลวจะมาจากการที่เราไม่ได้”เรียนรู้”

Share
Scroll to Top