การวัดผลคืออะไร มาทำความเข้าใจพื้นฐานกัน

การวัดผลคือ การให้ค่าในเชิงปริมาณต่อสิ่งใดๆ ก็ตาม ทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ ตัวอย่างเช่น การวัดขนาดทีวีสี(จับต้องได้), การวัดความพึงพอใจลูกค้า(จับต้องไม่ได้) โดยประโยชน์ของการวัดผลก็จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ นำตัวเลขที่ได้จากการวัดผล ไป”เปรียบเทียบ”กับตัวเลขเป้าหมายที่เราต้องการ

จุดประสงค์ของการวัดผล จึงเป็นการนำผล(ตัวเลข)ของการเปรียบเทียบไปพัฒนาต่อ เช่น ถ้าผลการดำเนินงานจริงยังไม่ได้ตามเป้าหมาย จะต้องแก้ไข ปรับปรุงอะไรเพื่อให้การดำเนินการจริงบรรลุเป้าหมาย

ในการวัดผลสิ่งที่จับต้องไม่ได้ จะเรียกอีกอย่างว่า การวัดผลโดยอ้อม เพราะไม่ได้สามารถวัดไปที่ตัวมันเองได้โดยตรง สิ่งที่ทำได้ก็คือ การวัดผล”ผลลัพธ์”ที่เกิดขึ้นจากสิ่งๆ นั้น

ตัวอย่างการวัดผล

การวัดผลการเป็นคนดี
ผลลัพธ์การกระทำ(ที่คาดว่า)จะเกิดจากคนดี เช่น
1) จำนวนครั้งในการบริจาคเงิน
2) จำนวนครั้งที่มีคนพูดถึงคนๆนี้ในด้านดี
3) จำนวนครั้งที่คนๆนี้พูดให้กำลังใจคนอื่น

ผลลัพธ์ของการกระทำที่คาดว่าจะเกิดขึ้น คือ นิยามหรือการตีความหรือสเปคที่เราคิดว่าควรจะเป็นอย่างนั้น ซึ่งแต่ละคนมีนิยามของคนดีไม่เหมือนกัน และนั่นก็ทำให้ออกแบบการวัดผล(มีโอกาส)จะไม่เหมือนกัน

และผลลัพธ์ของการกระทำที่คาดว่าจะเกิดขึ้น คือตัวชี้วัด หรือเรียกว่า Indicators

ในบทความต่อไป ผมจะมาพูดถึงว่า KPI คืออะไร ซึ่งเป็นระบบการวัดผลพื้นฐานตัวหนึ่ง ที่ทุกคนที่ต้องการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดผลจะต้องทำความรู้จักกันครับ

อ้างอิง : หลักสูตร OKR and Performance Management (TUXSA)

Share
Scroll to Top