ฝึกทักษะการสร้าง “ของมาขาย” ด้วย การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)

ปฎิเสธไม่ได้ว่า ทุกวันนี้การทำธุรกิจต่างๆ จะต้องมีการ “ปรับตัว” อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้สินค้าหรือบริการ ตอบโจทย์ให้กับลูกค้าของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

คำถามถือ จะมีกระบวนการอะไรที่ทำให้ธุรกิจได้ Output ที่ต้องการออกมา? และ การคิดเชิงออกแบบ หรือ Design Thinking นี่แหละคือหนึ่งในคำตอบ

การคิดเชิงออกแบบ จะมีกระบวนการหลักๆ อยู่ 3 ส่วน ได้แก่

 1. หาโจทย์ของลูกค้า
  • Empathiz – คือขั้นตอนการทำให้เข้าใจลูกค้ามากขึ้น โดยสามารถทำได้จากการ สวมรอยเป็นลูกค้า, การสังเกตการณ์พฤติกรรมของลูกค้า และการพูดคุยกับลูกค้า
  • Define – คือการได้เข้าโจทย์ของลูกค้าแล้วว่า “ปัญหาหรือความต้องการของลูกค้าที่แท้จริงคืออะไร”
 2. ระดมสมอง
  • Ideate – คือการสร้างไอเดียที่จะไปตอบโจทย์ของลูกค้า ซึ่งจะได้จากการ “ระดมสมอง ( Brainstorm)” โดยการระดมสมองมีกฏอยู่ 2 ข้อ คือ 1-ไอเดียที่ดีคือไอเดียที่เยอะ และ 2-ห้ามตัดสินไอเดีย
 3. ทำให้เป็นจริง
  • Prototype – การสร้างแบบจำลองไอเดียที่ถูกเลือกมาแล้ว ให้ออกมาจับต้องได้ เพื่อจะนำไปทดสอบกับลูกค้า โดยหลักการณ์ของการทำ Prototype คือ ทำให้เร็วและต้นทุนน้อยที่สุด
  • Test – คือการนำแบบจำลองไปให้ลูกค้าได้ทดสอบ เพื่อนำ Feedback มาปรับปรุงแบบจำลองให้โดนใจลูกค้ามากขึ้น

จากกระบวนการทั้ง 3 ส่วนของ การคิดเชิงออกแบบ สิ่งที่สำคัญที่สุด ไม่ใช่การเข้าใจกระบวนการได้ดีแค่ไหน แต่คือการได้ “ลงมือทำ” กระบวนการเหล่านี้ได้มากแค่ไหน
ยิ่งทำได้มาก จน การคิดเชิงออกแบบกลาย เป็นทักษะหนึ่งในองค์กร องค์กรก็จะได้เจอกับ”ไอเดียที่ใช่” สำหรับลูกค้าเร็วขึ้น นั่นก็หมายความว่า ธุรกิจก็จะมี “ของมาขาย”ที่โดนใจลูกค้าอยู่เสมอ แม้ในสภาวะที่ตลาดเปลี่ยนไป

อ้างอิง : https://elearning.set.or.th/SETGroup/courses/195/info

Share
Scroll to Top