เรียก Traffic เข้าเว็บไซต์จะใช้ SEO หรือ Google Ads ดี

เป็นคำถามที่ชวนให้คิดอยู่เหมือนกัน ระหว่าง SEO กับ Google Ads ว่าอะไรดีกว่ากัน ทั้งๆ ที่เป็นเครื่องมือช่วยเรียก Traffic เข้าเว็บไซต์เหมือนกัน